Ceny pjovnho lyask vstroje1 den 2 dny Vkend Tden
Sjezdov Dtstk SET - lye, boty,
hole: 80-130cm
220 K 350 K 450 K 800 K
Sjezdov Junior SET - lye, boty,
hole: 135-155cm
250 K 400 K 500 K 1000 K
Sjezdov Senior SET - lye, boty,
hole: 165-205cm
300 K 450 K 600 K 1150 K
SNOWBOARD SET 250 K 400 K 500 K 1000 K
Lye Dtsk: 80-130 cm 120 K 240 K 360 K 500 K
Lye Junior: 135-155 cm 150 K 300 K 450 K 600 K
Lye Senior: 160-205 cm 180 K 360 K 540 K 700 K
Boty sjezdov Dtsk 80 K 160 K 240 K 400 K
Boty Junior/Senior+Snowboard 120 K 240 K 360 K 500 K
Hole (sjezdov + beck) 40 K 60 K 80 K 100 K
Pilba / Brle / Chrni zad 50 K 80 K 100 K 150 K
Vak 30 K 50 K 60 K 100 K
Bky Komplet 220 K 350 K 450 K 800 K
Lye (beck) 150 K 200 K 300 K 450 K
Boty (beck) 100 K 180 K 250 K 350 K


SLEVOV AKCE:

Pilba k SETu na Vkend a Tden zdarma
PRO KOLY a STL ZKAZNKY zapjen SETu s 10% slevou

PLATEBN PODMNKY:

Pi vystaven zvazn Rezervace zloha 200,- K / Doplatek zbvajc stky je tovn pi vyzvednut


Created by mBui I Copyright 2009